Senice na Hané
Naposledy aktualizováno: 5.12.2019

Vítejte na stránkách

 Místní knihovny v Senici na Hané

........ 

........ZŘIZOVATELEM knihovny je Obec Senice na Hané.......

 

...Obec Senice na Hané leží v Olomouckém kraji..........

 

 

KOHO ZAJÍMÁ HISTORIE.........

.....Veřejný život v Senici se v polovině 19.století pohyboval hlavně v okruhu rodinných a sousedských vztahů v rámci obecní a hlavně farní komunity. Postupně ale vznikaly různé spolky, z nichž nejtypičtější byl spolek čtenářský      a po něm hasičský. Čtenářský spolek byl v Senici založen již v roce 1868, což bylo na moravské poměry velmi brzy. Na jeho činnost pak navázal v roce 1895 spolek Palackého. Členové tohoto spolku zajišťovali různé vzdělávací akce, přednášky, besedy, hráli ochotnické divadlo. Knihovna tohoto spolku měla na přelomu století asi 400 svazků. Svoji knihovnu měla v této době i škola. Prameny se také zmiňují o "mládeneckém spolku Václav", který byl zaměřen podobně jako spolek čtenářský....... V roce 1906 činnost čtenářského spolku nahradila činnost Národní jednoty pro východní Moravu.

Podle knihovnického zákona byla po roce 1918 i v Senici zřízena obecní knihovna - v prvním patře obecního hostince. V roce 1935 v ní bylo již 1096 svazků, bylo zapsáno 171 čtenářů. Dobový zápis říká, že "mládež žádala hlavně četbu dobrodružnou, dospělí pak vyhledávali ponejvíce literaturu konvenční. Po vážnějších spisech byla poptávka malá, po naučných pak téměř vůbec žádná". V roce 1935 byl nejoblíbenější knihou lidový román Sokola-Tůmy Pan závodní. Knihovna byla postupně rozšiřována - plnila a také stále plní tzv. střediskovou funkci pro okolní obecní knihovny. Od roku 1988 má knihovna své prostory v budově na náměstí naproti kostela sv. Maří Magdaleny.....

Obec Senice na Hané vydala 

- Národopisné dni v Senici na Hané - 1947

- Senice na Hané 1966

- Malé zprávy z Hrobé Senice - 1997 (Vojtěch Kohoutek) 

- Paměti obce Senice na Hané - 1998 (Josef Bartoš, Stanislava                                                       Kovářová, Markéta Tymonová)

- Dějiny farního kostela sv. Maří Magdalény v Senici na Hané -                                                        2005 (Jan Štěpán) 

- Pomníky padlým v Senici na Hané, Cakově a Odrlicích - 2006                                                         (Tomáš Sedlář, Jan Štěpán) 

 

ZO SPO v Senici na Hané vydala

- Senice na Hané 1982 - upomínková publikace

Základní škola Senice na Hané vydala

- Základní škola Senice na Hané 1941 - 2001